Privacy

Bescherming van uw privacy is met name op het internet van groot belang. Dit betekent dat Xenosite de gegevens van haar klanten niet aan derden verstrekt tenzij hier een juridische grondslag voor ligt.

Cookies

Onze website maakt gebruikt van cookies om deze beter te laten functioneren en om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Met cookies van Google Analytics kunnen wij het verkeer naar en op onze website terug zien, bijvoorbeeld het paginabezoek en bezoekersaantallen. Deze data is echter nooit te herleiden tot een PC of individu. Desgewenst kunt u het gebruik van cookies handmatig in- en uitschakelen met behulp van de instellingen van uw browser.

Uw gegevens

Om onze producten te leveren hebben wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer nodig. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten aan te bieden, u te factureren en contact met u op te nemen.

Xenosite bewaart naast de klantgegevens een aantal technische gegevens (ook wel logs genoemd). Hierbij kunt u denken aan loginnamen, IP adressen, MAC adressen, hostnames, etc. In het beginsel verzamelt Xenosite deze gegevens om haar netwerk 24 uur per dag in stand te houden. Xenosite zal uw gebruiksgegevens nooit gebruiken of koppelen om een commercieel doel na te streven.

Wetgeving

Wanneer Xenosite op grond van de wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken zal Xenosite hiertoe over gaan, bijvoorbeeld in geval van een strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard zal Xenosite de grootste voorzichtigheid in acht nemen en de uw gegevens zoveel mogelijk beschermen.